SO SÁNH ƯU NHƯỢC ĐIỂM GIỮA KHỬ TRÙNG - DIỆT KHUẨN BẰNG ĐÈN UV VÀ HÓA CHẤT CHLORINE

NỘI DUNG

DÙNG ĐÈN UV

DÙNG HÓA CHẤT

Có và gây hại tới môi trường thủy sinh

Không có

Hóa chất tồn dư

Ăn mòn mạnh, đặc biệt với hơi chlorine

Không 

Ăn mòn kim loại

Vận chuyển hoặc phân phát chlorine hàm chứa những rủi ro

Không có cảnh báo

Rủi ro với cộng đồng

Trung bình. Khi tiếp xúc với chlorine, nhân viên vận hành thường được cảnh báo

Thấp. Thường chỉ xảy ra khi nhìn trực tiếp vào tia UV trong thời gian dài

Rủi ro đối với nhân viên vận hành

Khó kiểm soát và có những loại vi khuẩn mà chlorine không diệt được.

Cao. Nó đáp ứng cho dải rất rộng đối với số lượng & chủng loại vi khuẩn, kể cả loại kháng chlorine

Hiệu quả khử trùng - diệt khuẩn

Khó hoặc sẽ không đáp ứng được khi các tiêu chuẩn, quy chuẩn chặt chẽ hơn, nhất là với hóa chất tồn dư

Đáp ứng tốt hiện tại cũng như trong tương lai vì bản thân nó không gây ra các tác động phụ

Sự thay đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định